Zasady awansów

§1

Awanse nadają tylko Mistrzowie.

§2

Awans nadawany jest każdemu członkowi zakonu JW który pomyślnie przejdzie testy teoretyczne oraz praktyczne.

-Test teoretyczny składa się z 3 pytań (1 z dowolnego regulaminu, 2 z wiedzy z kategorii Gwiezdnych Wojen).

-Test teoretyczny może przeprowadzać jeden z Mistrzów.

-O gotowości do testów decyduje Mistrz do którego grupy należy ubiegający się.

-Na awans muszą zgodzić się wszyscy Mistrzowie zasiadający w NajwyższejRadziej Jedi.

-Test praktyczny to pojedynki na miecze świetlne (5 walk) osobie egzaminowanej, egzaminowanego wyznaczaja Rada Jedi.

-Aby przejść pomyślnie test praktyczny trzeba wygrać określoną liczbę walk tj:  Jedi Padawan-1 Jedi Knight-3 Jedi Master-5.

§2.1

Część teoretyczna dotycząca znajomości regulaminu obowiązuje jedynie przy testach na Padawana. W późniejszych egzaminach, pytanie z regulaminu zastąpione jest dodatkowym (trzecim) pytaniem z zakresu znajomości Star Wars.

§2.2

Od dnia 01.01.11 okres próbny w Zakonie kończy się po odbyciu 6 oficjalnego spotkania przez rekruta.

§3

Osoba która pomyślnie przejdzie etap kwalifikacyjny może przystąpić do awansu. Awans nabiera moc prawną dopiero po uroczystym-oficjalnym mianowaniu.

§4

Prawo do poprawek egzaminów mają jedynie człokowie JW (Padawan+) W przypadku nie zdania testu na Padawana, Initiate automatycznie zostaje skreślony z listy JW.

§4.1

W przypadku nie zdania egzaminu na Padawana istnieje możliwość odwołania się w dziale "Podania do Rady" Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, zostaje wyznaczony kolejny termin egzaminu osoby ubiegającej się o członkostwo.