Specjalizacje i odznaczenia

Są to umiejętności które każdy zdobywa niezależnie od rangi, aby zdobyć daną umiejętność osoba zainteresowana musi okazać się inicjatywą oraz przejść wyznaczone zadania.

Specjalizacje w Jedi Wanderers:

•Master of the Lightsaber

polega na pokonaniu pod rząd w duelu wszystkich aktywnych członków Zakonu JW, odpowiednim mieczem, podchodzić można raz w tygodniu, nie koniecznie 1 dnia, egzaminowana osoba musi zgłosic walkę jako zaliczającą się do próby. Postępy specjalizacji notowane są na forum w dziale "specjalizacje"

-single

-dual

-staff

•Wisdom Master

Polega na zaprezentowaniu swojej wiedzy z zakresu Star Wars w stopniu satysfakcjonujacym jednemu z mistrzów (bezbłędna odpowiedź na 10 pytań z zakresu Star Wars zadane przez Jedi Master). Do próby można podchodzić raz w tygodniu. Zakres egzaminu wyznacza Jedi Master.

•Gunnery Master

Polega na pokonaniu pod rząd w duelu wszystkich aktywnych członków zakonu JW, bronią merca, podchodzić można raz w tygodniu, nie koniecznie 1 dnia, egzaminowana osoba musi zgłosic walkę jako zaliczającą się do próby. Postępy specjalizacji notowane są na forum w dziale "specjalizacje"

•Pilot

Polega na zaprezentowaniu swojej zdolności pilotarzu w stopniu satysfakcjonujacym jednemu z mistrzów. Do próby można podchodzić raz w tygodniu. Zakres egzaminu wyznacza Jedi Master.

•Finesse Master

Polega na przejściu sali z laserami na mapie Akademii JW, bezbłędnie za pierwszym razem.

•Supporter

Odznaczenie wydawane osobie, która pomogła w znacznym stopniu innym członkom Zakonu (10 punktów Mocy)

•Force Master

Polaga na zaprezentowaniu biegłości używania Mocy: Wygranie pojedynków Mocy ze wszystkimi aktywnymi członkami JW pod rząd.

•Chosen One

Odznaczenie wydawane z okazji wygrania Eventu. Upoważnia do jednorazowej ulgi podczas testów na wyższą rangę lub specjalizacyjnych.

•Cool Dude

Odznaczene wydawane osobie, która osiągnie poziom reputacji +3

Do specjalizacji podchodzić można tylko raz na tydzień, chęć podchodzenia do specjalizacji musi zostać udokumentowana na forum w dziale "specjalizacje"

Każde odznaczenie można zdobyć tylko raz.

Osoba która zdobędzie specjalizacje, otrzymuje odpowiednie odznaczenie na swojej karcie osobowej, a także w "podpisie" na forum.