Skład

OFICJALNY SKŁAD JEDI WANDERERS
Grand Master
Władzę sprawuje Najwyższa Rada Jedi
JEDI MASTERS
Sidewinder Aktywny Archiwista, Członek Rady Jedi Single saber
Logan Aktywny Rekrutant, Członek Rady Jedi Saber staff
JEDI KNIGHTS
JEDI PADAWANS
Tummi Aktywny Bez funkcji Jedi Single saber
Heron Aktywny Bez funkcji Jedi Single saber
Kokos Aktywny Bez funkcji Jedi Single saber
Bloodman Aktywny Bez funkcji Jedi Dual
JEDI INITIATES