Skład

OFICJALNY SKŁAD JEDI WANDERERS
Grand Master
Władzę sprawuje Najwyższa Rada Jedi
JEDI MASTERS
Sidewinder Aktywny Archiwista, Członek Rady Jedi Single saber
JEDI KNIGHTS
JEDI PADAWANS
Tummi Aktywny Bez funkcji Jedi Single saber
Eldarion Aktywny Bez funkcji Jedi Single saber
JEDI INITIATES