Regulamin spotkań

§1

-Spotkania prowadzi osoba najwyższa rangą w gronie członków w danym terminie aktywnych lub wyznaczona przez Najwyższą Radę Jedi.

§2

-Osoba prowadząca ma prawo do aktów dyscyplinarnych, w przypadku zaburzenia porządku prowadzenia spotkania.

§3

Na serwerach Zakonu JW nie można:

-Zabijać graczy nieaktywnych (afk).

-Atakować graczy którzy nie chcą podejmować walki (lamić)

-Zaburzać porządku.

-Obrażać innych.

-Podszywać się pod innych graczy.

-Reklamować innych serwerów, klanów.

-Działać na niekorzyść serwera.