Rangi

•Grand Master JW*

Wybierany na czas kryzysu przez Najwyższą Radę Jedi, pełni niezależną rolę całej Rady przez okres kadencji, której czas trwa do momentu ustabilizowania sytuacji.

•Jedi Master JW*

Czlonek Najwyższej Rady Jedi, posiada głos decyzyjny w głosowaniach Rady. Może opiekować się Padawanami.

•Jedi Knight JW"

Trzon Zakonu JW, może opiekować się Padawanami.

•Jedi Padawan JW'

Pełnoprawny członek w Zakonie, nie może jednak opiekować się niższymi rangą bez zgody Rady.

•Jedi Initiate JW.

Rekrut na okresie próbnym, nie posiadający praw członka.