Kodeks Zakonu Jedi Wanderers

§1

Niniejszy regulamin dotyczy każdego członka Zakonu Jedi Wanderers, łamanie sporządzonych zasad wiąże się z czynnościami dyscyplinarnymi, upomnieniami a także w skrajnych przypadkach wydaleniem z Zakonu.

§2

-Wszyscy członkowie są wobec siebie równi pod względem wiary oraz wyznania, wszelkiego rodzaju, obelgi werbalne są naruszeniem tego punkt.

§3

-W Zakonie, każdy członek posiada pełnię praw w kwestii głosowania. W sytuacji równego podziału głosów, władzę sądowniczą i wykonawczą stanowi cała Rada Jedi.

§4

-Członkami Zakonu może być każda osoba która przejdzie wstępną weryfikacje, pomimo, że w Zakonie nie wyznaczone są bariery wiekowe, to osoby młodsze muszą spodziewać się większej niż u innych kontroli osobowości, które na celu mają wykluczenie osób nie dostatecznie dojrzałych do roli członka Zakonu Jedi Wanderers.

§4.1

Nie jest możliwa rekrutacja osoby która jest aktywnym członkiem innego zakonu,klanu,bractwa.

§4.2

Od dnia 12.10.09 Minimalny próg wiekowy osoby ubiegającej się o członkostwo JW wynosi 16 lat.

§4.3

Nie jest możliwe dzielenie jednego adresu IP/komputera na kilku członków Zakonu Jedi Wanderers. W przypadkach szczególnych, w których kilka komputerów używa tego samego IP, należy wcześniej zgłosić to do Rady.

§4.4

W dniu 01.01.11 został zniesiony próg wiekowy podczas rekrutacji do Zakonu, lecz nadal wiek może być wyznacznikiem w ocenie kandydata przez Radę.

§5

-W Zakonie obowiązuje dyscyplina która polega na przestrzeganiu norm wyznaczających hierarchie nadanych rang.

§6

-Zakon Jedi Wanderers oraz jego członkowie nie może w jakikolwiek sposób wiązać z działalością korzyści majątkowych.

§7

-Okres wygaśnięcia członkostwa wynosi 3 miesiące od ostatniej aktywności.

§7.1

Od dnia 30.06.10 okres wygaśnięcia członkostwa od ostatniej aktywności prezentuje się następująco: -Jedi Padawan: 1 miesiąc -Jedi Knight: 3 miesiące -Jedi Master: 5 miesięcy.

§7.2

Maksymalny czas przypadający kandydatowi na członka na okresie próbnym wynosi 1 miesiąc od daty przyjęcia. Po tym czasie kandydat zostaje skreślony z okresu próbnego.

§8

-Dopuszczalne jest posiadanie nie więcej niż 4 oficjalnych upomniej na karcie członka. 5 nagana wiąże się z wydaleniem z Zakonu.

§8.1

Od dnia 10.10.10 Wprowadzony został system reputacji, który polega na rozliczeniu ilości nagan i pochwał w Zakonie (Pochwała to +1, nagana to -1 do reputacji). Wartość reputacji (-3) wiąże się z wydaleniem z Zakonu. Od tego dnia §8 traci ważność.

§9

-Osoby znajdujące się na czarnej liście Zakonu nie mają prawa do ponownego ubiegania się o członkostwo.

§10

Turnieje międzyklanowe, Zakon JW rozgrywa jedynie z klanami,bractwami,zakonami z którymi prowadzi dyplomację. Nie jest możliwe podjęcie wyzwania ze stowarzyszeniami niezarejestrowanymi w dziale "Dyplomacja" na forum JW.