Informacje

101st Regiment jest to elitarna formacja zakonu Jedi Wanderers, do której może należeć każdy członek JW, po przejściu odpowiednich testów umiejętności.

 

101st Regiment (zasady działania oraz funkcje)

-reprezentacja zakonu JW na klanówkach, spotkaniach

-członkowie mają prawo do nadawania sobie dodatkowego elementu tagu

-członkostwo wiąże się z przywilejami takimi jak: +1 w sporach rangowych (przykładowo padawan z 101st jest wyższy rangą od padawana z regularnego JW)

-101st Regiment ma prawo do głosowania na leadera formacji, niezależnie od WR

-101st Regiment jest formacją która podlega WR, ale jest niezależna od innych członków zakonu

-Formacja może pełnić funkcję rozjemcy w sporach wewnątrz klanowych

-Formacja nie ma prawa bezpośrednio mieszać się w politykę zakonu oraz podważać autorytet WR